Monday, October 31, 2011

n.t.a.h

0


k.e.c.e.w.a

m.a.r.a.h

s.e.d.i.h

l.u.k.a

s.a.k.i.t.h.a.t.i

b.e.n.c.i

b.e.n.g.a.n.g

s.a.b.a.r

p.e.j.a.m.m.a.t.a

i.s.t.i.g.h.f.a.r

t.e.n.a.n.g

r.e.d.h.a.k.a.n s.e.g.a.l.a.n.y.a

l.u.p.a.k.a.n.s.e.m.u.a

Tabahkan hatiku Ya Allah, Insya Allah inilah penamat segalanya.

Amin.

f.u.h

l.e.g.a0 comments: